Biorezonans ile Alerji Tedavisini Kime Öneriyoruz

Alerjiler İçin Biorezonans - Kime Öneriyoruz?

Biorezonans Terapisi Neden Yapılır?

Bütünsel tıpta terapiler, hastalıkları gidermek ya da ortadan kaldırmak amacından çok, sistemi dengelemek ve temel fonksiyonları iyileştirmek üzerine kuruludur. Alerji probleminde ya da alerjiden köken aldığını bildiğimiz çok sayıda sağlık probleminde biorezonansla yapmaya çalıştığımız şey; vücudu dengelemek ve kendini tamir-iyileştirme mekanizmalarını uyarmaktır. Bu durumda bu terapiler, alerjik bir problemi olsun ya da olmasın veya bir sağlık problemi olsun ya da olmasın herkes içindir.

Alerji terapilerinin ne olduğunu açıkladığımız "Ne yapıyoruz" sayfamızda göreceğiniz gibi, yapılan işlem asıl olarak "bağırsak florasını düzeltmek-gıda intoleranslarını azaltmak-toksik kirliliği azaltmak, ruhsal dengeyi sağlamak ve bunlarla beraber alerjenler üzerinden terapiler yapmak şeklindedir. Bu saydıklarımız herkes için iyidir, herkes için önerilir.

Biorezonans Terapisinde Neler Yapabiliyoruz?

Rezonans terapileri özellikle komplike alerji durumlarında etkilidir. Yani tek maddeye karşı alerjilerde biorezonans yine kullanılabilir olsa da asıl; birçok alerjene karşı reaksiyon görülen saman nezlesi, sık hastalanmak, sinüzit, bronşiolitler veya alerjik astım, egzama ya da farklı alerjik cilt lezyonları vb. gibi alerjenlerin ve yapısal bozulmanın hep birlikte rol oynadığı komplike durumlarda etkilidir. Bu terapiler sonrasında alerji durumu kalıcı olarak ortadan kalkabilir ya da belirgin düzeyde azalabilir.

Terapilerin etkinliğinin ne düzeyde olacağı, bünyenin biorezonans terapilerine yatkın olup olmamasına, kişinin, terapiler sırasında zorunlu olarak uyması gereken kurallara uyup uymamasına, vücudu ve ruhsal hali ne kadar temizleyebildiğimize göre değişir. Yapılan terapilerin etkisi, ilk iki seanstan sonraki 3 hafta içinde görülmeye başlar ve ikinci iki seanslık terapiye başlandığında neyi ne kadar yapabileceğimiz de ortaya çıkmaya başlamış demektir.

 
youtube Neosante YouTube Kanalı

Yan Etkisi Var mı?

Rezonans terapileri (özellikle QUiTT terapileri) detoks temellidir, yani "temizlenmek için uyarımı" ve "silkinmeyi" hedefler. Alerjik bir bünyede, alerji yapan madde üzerinden yapılan terapilerde bu silkinme, kendisini, alerjik eğilimde geçici bir artış olarak gösterir ki bu da beklenen durumdur. Biorezonans terapilerinde, iyileşmek için önce ufak bir tetiklenme gerekli ve bu normaldir. Bu durum, homeopati ya da benzer birçok tamamlayıcı-holistik terapi şeklinde "iyileşme krizinin" kendisidir. Terapiler sonrasında bol bol su içilmesi, frekans silmesi yapılan maddelerden (ve gıdalardan) uzak kalınması, bu sürecin rahat geçirilmesi ve terapinin etkinliğinin derin olması açısından önemlidir.

Rezonans terapilerinin ilk günlerdeki olası detoks etkileri, asıl olarak bir yan etki değil, sürecin kendisinin normal özelliğidir ve biorezonansın, bu ilk etki dışında herhangi bir yan etkisi yoktur. 

Çocuklarda Kullanılabilir mi? 

Rezonans terapileri, çocuklarda 18 aylıktan (ve zorunlu hallerde çok daha erkenden) itibaren kullanılabilir. Bebeklerde; bebek, annesinin kucağında iken, anne ve bebeğe aynı anda terapi yapılır. Yan etkisi yoktur, güvenle uygulanabilir. 

Kullanılmadığı Durumlar Var mı? 

Bu terapileri hamilelerde (bu konuda güvenilirliğiyle ilgili bilimsel bir çalışma yapılmadığı için), zorunlu kalmadıkça kullanmıyoruz. Kalp pili taşıyanlarda kullanmıyoruz. Psikotik atak durumunda (örneğin; manik ataklarda) kullanmıyoruz. 

Alerji Terapisinde Uyulması Gereken Kurallar

Alerji terapilerinde bazı kuralların baştan bilinmesi ve bu kurallara harfiyen uyulması önemlidir.

Bazı gıdaları hiç tüketmemek... Alerji terapilerinde, kişi, frekans temizliği yapılan gıda grubunu hiç tüketmemelidir. Nabız testleri, özellikle bazı gıda grupları üzerinden yapılır ve frekans silmeleri de bu gıdalar üzerinden yapıldığı için, bunların hiç tüketilmemesi çok önemli ve de gereklidir.

Alerjenle temas etmemek... Frekans silmeleri, "formatlamak" gibi düşünülebilir. Bir madde üzerinden frekans silmesi yapıldığında kişinin, o maddeden uzak kalması istenir ve yeterince zaman geçip de kişi, o madde ile tekrar temas ettiğinde tetiklenme (alerji) olmaması beklenir. Bu yüzden, örneğin; polen üzerinden yapılan terapilerin, polen mevsiminde değil de polen mevsimi öncesi ya da sonrasında yapılması, tedavi etkisinin yeterli ve güçlü olması açısından önemlidir. Ya da kedi tüyü üzerine yapılan terapilerde kişinin, kedi tüyü ile temas etmemesinin sağlanması, terapilerin etkinliği açısından hayati önemdedir.

Çok su tüketmek, detoks kurallarına uymak... Alerji terapilerinde yapılan işlemi; vücudun detoks için uyarılması ve frekans temizliğinin ardından (alerjenle karşılaşmadığı bir süre içerisinde) kendini re-organize etmesi olarak tanımlayabiliriz. Bütün diğer Rezonans terapi şekillerinde olduğu gibi, alerjiler için yapılan terapilerde de kişinin bol su içmesi, banyo, hamam ya da sauna gibi vücudu elektriksel olarak nötrleyecek ve detoksu kolaylaştıracak aktivitelerde bulunması önemlidir.

Vücudu her bakımdan desteklemek... Rezonans terapileri, sadece tek bir sağlık problemini gidermek için kullanılamaz. Yani klasik tıp uygulamalarının çoğu gibi, o spesifik hastalığı gidermek değil, sistemi dengelemek ve hastalığın kendiliğinden ortadan kalkmasını sağlamak amaçlanır. Bu yüzden de Rezonans terapileri ile birlikte, bünyedeki önemli organları ve sistemleri desteklemek için çeşitli doğal ürünler önerilebilir. Probiyotikler, bağırsak dengeleme protokolleri ve benzerleri gibi.