Biorezonans ile Alerji Tedavisi

Alerjiler İçin Biorezonans - Nasıl Yapıyoruz?

Rezonans Testleri

Alerji terapilerinde öncelikli konu, vücudun üzerinde yük oluşturan olası durumları hep birlikte değerlendirmek ve kişi için özel terapi protokolünü hazırlamaktır. Bunun için, kişinin alerjileriyle (ya da hastalığıyla) ilgili önceden yapılmış testlerinin yanında biofeedback yöntemi ile yeni testler yapılır. Yapılacak bu yeni testler bir laboratuvar testi değildir; biorezonans ile yapılan işlemin vücut üzerindeki etkilerini izleyebilmemizi sağlayan ve terapilerde kullanılacak frekans parametrelerini kişiye özel hale getirebilmemize olanak veren, biofeedback-nabız testleridir.

Gıdalar... Gıdalar üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o gıda üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir.

  

Toksik maddeler, tarım ilaçları, ağır metaller... Kişinin çevresinde bulunması olası toksik maddeler veya hepimizin az ya da çok temas ettiği endüstriyel toksikler, tarım ilaçları ya da ağır metaller üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o madde üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir ve terapi protokolü buna göre oluşturulur.

Mantarlar, virüsler, bakteriler, küfler, polenler... Kişinin reaksiyon vermesi muhtemel mantarlar, küfler, polenler, hayvan tüyleri vb. gibi organik asıllı maddeler üzerinden yapılan testlerde, o madde üzerinden uygulanacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı, eğer yapılacaksa, bu terapinin hangi parametrelerle yapılacağı belirlenir.

"Klasik Biorezonans" = QUiTT

Alerjiler için ilk seçenek, QUiTT "klasik biorezonans" teknolojisidir. Alerji yapan maddeler üzerinden "frekans silme" olarak adlandırılacak bu işlem, 4 gün ara ile yapılan iki seanslık paketler şeklinde sunulur. Alerji yaratan maddenin örneği, cihaz içerisine konur ve cihaz, bu maddenin (maddelerin) frekans paterni-örneği üzerinden çalışır. Kişi, cihazın elektrotları ile temas halindedir. Terapi sırasında herhangi bir şey hissedilmez ve bu terapi, 4 gün sonra tekrar edilir.

Yapılan bu işlemin etkisinin iyice yerleşmesi beklenir ve son seansın üzerinden 3 hafta geçtikten sonra kişi, yeni bir 2 seanslık paket için davet edilir. İlk iki seansın ardından alerjik yapıda gözle görülür bir iyileşme olması beklenir. Ancak, asıl etkinin ortaya çıkması için biraz beklemek önemlidir. Bu yüzden, ikinci frekans müdahalesinin yapılmasından önce 3 hafta kadar beklenmesi, vücudun, yapılan terapilere uyumu açısından önemlidir.

QUiTT Uygulamasında Ne Hissedeceğim?

Alerjen madde üzerinden yapılan klasik biorezonans seanslarının ardından o günlerde alerjilerde hafif bir artış olması olağan, hatta beklenen bir durumdur. Dört gün sonra yapılacak ikinci seans ile bu durum ortadan kalkar. Kişi, bu süre içerisinde, önceden kullanmakta olduğu ilaçları kullanmaya devam edebilir ve etmelidir de. İkinci seansın ardından kişi, alerji halinin azalmakta olduğunu fark etmeye başlar ve birkaç hafta içerisinde, yapılan terapinin etkisi iyice ortaya çıkmaya başlar. Üç hafta sonrasında kişi, ikinci terapi paketi için davet edilir ve 4 gün arayla yapılan 2 seans tekrar edilir.

  

"SEQEX" Terapileri

Klasik biorezonans teknolojisi ile yapılan ortalama 6 seansın ardından, SEQEX terapilerine geçilir. SEQEX terapilerinde alerjen madde ya da kişiye alerji yapan madde ve bu maddelere karşı bir "silme" kavramı artık yoktur, amaç; manyetik atımlar ile vücudu-enerji sistemini güçlendirmek ya da dengelemektir. Alerji kökenli hastalıklarda da yapılan klasik biorezonans seanslarına, SEQEX ile devam edilmesini önemli buluyoruz.Alerjik yapının, alerji eğiliminin tamamen ortadan kaldırılabilmesi, kişiye-sisteme birçok farklı açıdan yaklaşmayı gerektiriyor ve birçok durumda "klasik biorezonans" yetersiz kalıyor. Alerji terapilerinde SEQEX ve QUiTT, birbirinin etkilerini artıran, birbirini çok iyi destekleyen iki farklı terapi sistematiğidir.

SEQEX Terapisinde Ne Hissedeceğim? 

SEQEX terapilerinin etkisini; üzerinizde bir hafifleme, duygusal durumunuzda bir rahatlama, iyileşme ve genel vücut fonksiyonlarınızda iyileşme, ağrılarda azalma, uykuların düzelmesi vb. olarak deneyimleyeceksiniz. Alerjilerde QUiTT ile yapılan frekans silmelerinin (detoks) ardından SEQEX'in dengeleyici etkisinin eklenmesi, alerjik eğilimlerden kalıcı olarak kurtulduğunuz anlamına geliyor olabilir. SEQEX terapilerini, duruma göre 4-6 seans ya da bazen biraz daha fazla önerebiliyoruz.