biorezonans ile alerji tedavisi

Alerjiler İçin Biorezonans - Ne Yapıyoruz?

NEO.Clinics’te Uygulanan Yöntemler; QUiTT & SEQEX

Güncel tıp yaklaşımında mevcut tedavi yöntemleri, ilaçla alerjik durumu baskı altına almak ya da yıllar süren aşı tedavileriyle alerjinin şiddetini azaltmak amacını taşımaktadır. Rezonans terapileri ise, alerjiyi bir sonuç olarak kabul etmekte ve bu doğrultuda alerjiyi tedavi etmekten çok, alerjiye sebep olan temel problemleri ortadan kaldırmaya yönelmektedir.

Rezonans tedavilerinde alerjilere karşı temel yaklaşım, alerjinin kendisine değil, alerjik reaksiyonun ortaya çıkmasına sebep olabilecek potansiyel sorunları tespit ederek ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Rezonans tedavilere göre alerjik hastalıkların kalıcı tedavisi ancak, alerjiye sebep olan temel problemlerin saptanıp yok edilmesiyle sağlanabilmektedir.

  

Alerjilere Bütünsel Bakış

Alerji, vücuttaki toksik ve diğer yüklerin artması sonucu bağışıklık sisteminin reaktif hale geçmesi olarak algılanmaktadır. Bu sebeple alerjinin kalıcı tedavisi ancak, sistem üzerinde yük oluşturan ve bağışıklık sistemini reaktif hale getiren sebeplerin, yani alerjinin meydana gelmesinin temel sebeplerinin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Biorezonans tedavi, alerji hastalıklarına bu bütünsel bakış açısından yaklaşmakta ve uygulamalar bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

Tamamlayıcı tıp uygulamaları ve rezonans terapileri, alerjilerin giderilmesi için birçok farklı durumun göz önüne alınması gerektiği anlayışından hareket etmektedir. Vücudumuzun kendine ait sağlıklı frekansları vardır ve temel amaç bu sağlıklı frekanslarla birlikte vücudun işleyişini de bozan faktörleri tespit ederek ortadan kaldırmaktır. Böylece vücut sistemi daha dengeli hale gelebilmektedir. Rezonans terapilerine göre bünyeyi zorlayan asıl problemler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Bağırsak florasının bozulmasına yönelik terapiler; rezonans tedavilerinde, bağırsak yapılarının düzeltilmesi en öncelikli konulardan birini oluşturmaktadır. Rezonans tedavileri, bağırsak florasının düzeltilebilmesi için özel nitelikte gerçekleştirilmekte ve bağırsaktaki bozulmuş frekans paterninin kırılması amaçlanmaktadır. Bozulmuş frekans paterninin kırıldığı sırada, probiyotikler ve benzeri doğal yollarla bağırsak dengesi yeniden inşa edilmeye çalışılmaktadır.
  • Temel gıda intoleranslarına karşı yapılan terapiler; yoluyla gıda intoleransları tespit edilmekte ve bu gıdalar doğrultusunda frekans temizliği gerçekleştirilmektedir. Temel alerjen sebeplerin frekanslarının silinmesi ve beraberinde kişinin idrar ya da gaita gibi vücut atıkları üzerinden yapılan frekans temizlikleri sonrası, vücutta görülen alerjilerde düzelme gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
  • Toksik kirlenmeye yönelik gerçekleştirilen terapiler; vücudu temizleme amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardır. Kişinin çevresinden alınan madde örnekleri ve toksik maddeler üzerinden yapılan rezonans terapiler, başta alerjiler olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde önemli ve etkili niteliktedir. Toksik maddeler ve ağır metallerin sahip oldukları frekans paternlerinin tespiti üzerinden gerçekleştirilen biorezonans tedaviler, vücudun bu tür maddelerden temizlenmesini kolaylaştırmaktadır.
  • Alerjenler üzerinden frekans silme terapisi; vücudun reaksiyon gösterdiği ve kişinin bildiği ya da henüz bilmediği alerjileri üzerinden frekans silme işlemi gerçekleştirilmektedir. Kişinin henüz bilmediği alerjenler, biorezonans testlerinde tespit edilebilmekte ve bu doğrultuda frekans silme gerçekleştirilebilmektedir. Aynı şekilde kişinin bildiği alerjen maddeler üzerinden de gerçekleştirilebilen frekans silme işlemlerinde, ancak bütünsel bir yaklaşımla kesin tedavi gerçekleştirilebilmektedir. Bütünsel yaklaşım, sadece yüzeyde görülen alerjileri değil, buna sebep olan olası faktörleri bir bütün halinde değerlendirmeyi ve tedaviyi bu yaklaşım üzerinden gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Vücut atıkları üzerinden frekans silme terapileri; idrar, gaita gibi vücut atıkları üzerinden gerçekleştirilen frekans silme işlemlerini ve vücudun bu şekilde detoks için uyarılmasını kapsamaktadır. Bu konuda NEOClinics rezonans terapileri oldukça güçlü ve etkilidir diyebiliriz. Örneğin, sıklıkla idrar yolu enfeksiyonu geçiren bir kişiden alınan idrar örneği üzerinden gerçekleştirilen tek seanslık bir frekans temizliği, problemin ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Aynı şekilde, iltihaplı bir akıntıdan alınan örnek üzerinden yapılan frekans silme işlemi, bu iltihabın ortadan kaldırılmasını sağlayacağı gibi kişinin dışkısı üzerinden yapılan frekans silme uygulaması, bağırsak problemlerinin giderilmesinde büyük katkı sağlayabilmektedir.
  • Ruhsal duruma yönelik rezonans terapi seansları; ruhsal durumu dengelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ruhsal durumda oluşan ‘reaktiflik’, alerjilerdeki ‘reaktiflik’ ile doğrudan bağlantılıdır. Ruhsal yapıda meydana durumlar, fiziksel olarak dışa vurulmaktadır. Bu sebeple, ruhsal durumu değerlendirmeden gerçekleştirilen terapilerin etkili ve başarılı olması mümkün değildir. Rezonans terapilerde, fiziksel soruna yönelik terapiler gerçekleştirilirken, seanslar kişinin ruhsal özelliklerine göre şekillendirilmektedir.
  • SEQEX seansları; silme-detoks amaçlı gerçekleştirilen QUİTT terapi seanslarından sonra uygulanmaktadır. SEQEX seansları, vücut enerji sisteminin yeniden yapılandırılması amacıyla, dengeye yönelik pulsasyonlu elektromanyetik alanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle alerji terapilerinde QUİTT seansı sonrası SEQEX terapisi gerçekleştirilmesi, destekleyici ve terapinin etkisini sağlamlaştırıcı niteliktedir.
  • Temel kural; biorezonans tedavilerde uygulanacak bütün işlemlerin belli bir prosedüre göre ve titizlikle gerçekleştirilmesidir. Alerjilerde ve bütün kronik hastalıklarda, yukarıda sayılanlar tek tek değerlendirilmeli, kişinin testlerinde çıkan bütün veriler, kişinin sağlık geçmişiyle birlikte ele alınarak, rezonans terapiler tamamen kişiye özel hale getirilmelidir.