Alternatif Tıp ve Biorezonans Yöntemi

Cihazlar yardımıyla yapılan bu terapilerde, klasik tedavilerden alışkın olduğumuz ilaç (madde) kullanılmaz. Bunun yerine, iyileşmek için küçük "enerjetik uyarılar" kullanılır. İnsanın elektromanyetik doğası yeni yeni keşfedilmekte olduğundan, bu terapiler, bu elektromanyetik doğa üzerinde küçük etkiler oluşturmayı amaçlar. Bu elektromanyetik etkiler, belli bir hastalığı "tedavi edici" olmaktan çok, vücudun doğal savunma mekanizmalarını uyarıcı ve "normalleştirici" olarak tanımlanabilir. Yani rezonans etkisiyle anormal bir durumun yaratılabilmesi mümkün değildirancak, anormal olan halin normalleşmesi, beklentimizdir. Bu tanımdan da anlayabileceğiniz gibi, Rezonans terapilerinin (yanlış-aşırı dozlarda kullanılmadıkça) bir yan etkisi yoktur.

  
youtube Neosante YouTube Kanalı

Rezonans terapileri iki gruba ayrılabilir. Bunlardan birisi olan "klasik biorezonans" terapilerinde "maddelerden" ya da "vücudun kendisinden" yayılan elektromanyetik titreşimler kullanılır. Klasik biorezonans, homeopatiye yakın durur. Rezonans terapilerinin ikinci büyük grubu olan SEQEX terapilerinde ise enerjetik dokunuş, PEMF (Pulsatil Elektromanyetik Alan) atımları ile yapılır. SEQEX terapileri, homeopatiden biraz uzaklaşır, akupunktur kültürüne yaklaşır.

 
Neosante YouTube Kanalı

Yan Etkileri Var mıdır?

Sağlık probleminiz ne olursa olsun bilmeniz gereken ana kural, bu terapilerin, çok anormal bir şekilde kullanılmadıkça bir yan etki olasılığı taşımamasıdır. Bilinmesi gereken en önemli şey ise; her kişi kendisine özeldir ve bir başkası için uygun olan tedavi, bir diğeri için uygun olmayabilir. Holistik tıp-bütünsel yaklaşımlı sağlık anlayışında bu konu çok önemlidir ve Rezonans terapilerinde yapılan terapi kişiselleştirildikçe iyileşme olasılığı artar. Terapilere başlamadan önce yapılan görüşmede, terapiler kişiye özgü planlanır, bu görüşmede bütünsel sağlık yaklaşımı ile birçok konu birlikte değerlendirilir ve size Rezonans terapileri dışında da bazı önerilerimiz olabilir. Rezonans terapileri genellikle, haftada bir seanslar şeklindeyapılır. Seans sırasında herhangi bir kötü duygu ya da rahatsızlık verecek başka bir durum olmaz. Kişi hafif bir gevşeme ve keyif hali dışında bir şey hissetmez. Özellikle kronik hastalıklarda, yapılan terapilerin kişiye özgü hale getirilmesi, standart terapi protokolleri yerine, kişi için özel hale getirilmiş protokollerin kullanılması, temel anlayışımızdır.

Rezonans terapileriyle "iyi hissedersin"...