Gentian

Gentian

  • Küçük engeller karşısında bile istek ve enerjimi kolayca kaybedebiliyorum.
  • Hayata karşı sıklıkla şüpheci ve kötümserimdir. Yeni karşılaşılan durumlarda genellikle sonucun pozitif çıkacağından kuşku duyan gurupta yer alırım. 
  • Devam edebilmek için pozitif geri dönüş ve cesaretlendirmelere ihtiyaç duyuyorum.