Holly

(ORİJİNAL İÇERİK KISALTILARAK)

Hangi Durumlarda Kullanılır? 

Kızgınlık, sinirlilik, kıskançlık, kuşkuculuk gibi hislere yenik düşen insanlar...

  • Başkalarından şüphe duyuyorum.
  • Memnuniyetsiz ve mutsuz hissediyorum.
  • Kıskançlık, güvensizlik veya nefret dolu hissediyorum.

Holly (çobanpüskülü); kıskançlık, imrenme, nefret, öç alma ve şüphecilik için etkilidir. Yaşanan hisler güçlü ve baskındır; öfke ya da kızgınlık krizlerine neden olabilir. İçedönüklük, somurtkanlık, pişmanlık türünde duygular yaratan durumların tedavisinde willow (söğüt) kullanılırken, çobanpüskülü-holly, öfke krizi durumlarında daha etkili olmaktadır. Söz konusu kişinin karakterine bağlı olarak bu hisler farklı oranlarda dışarı vurulur. Bazı insanlar, hislerini belli etmez, bazılarıysa öfkelerini gem vurmadan ifade...

Water Violet hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; tıklayabilirsiniz.