Holly

(ORİJİNAL İÇERİK KISALTILARAK)

Hangi Durumlarda Kullanılır? 

Kızgınlık, sinirlilik, kıskançlık, kuşkuculuk gibi hislere yenik düşen insanlar...

  • Başkalarından şüphe duyuyorum.
  • Memnuniyetsiz ve mutsuz hissediyorum.
  • Kıskançlık, güvensizlik veya nefret dolu hissediyorum.

Holly (çobanpüskülü); kıskançlık, imrenme, nefret, öç alma ve şüphecilik için etkilidir. Yaşanan hisler güçlü ve baskındır; öfke ya da kızgınlık krizlerine neden olabilir. İçedönüklük, somurtkanlık, pişmanlık türünde duygular yaratan durumların tedavisinde willow (söğüt) kullanılırken, çobanpüskülü-holly, öfke krizi durumlarında daha etkili olmaktadır. Söz konusu kişinin karakterine bağlı olarak bu hisler farklı oranlarda dışarı vurulur. Bazı insanlar, hislerini belli etmez, bazılarıysa öfkelerini gem vurmadan ifade...