Bilgilendirme Metni

BİZE İLETECEĞİNİZ BİLGİLERİNİZİN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Bize verdiğiniz iletişim bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde ve aşağıdaki şartlar dahilinde değerlendirilecektir.

1. İletişim bilgileriniz bizler tarafından sağlanmakta olan online ve yüz yüze eğitimler, bilgilendirici birebir yüz yüze toplantılar, telefon üzerinden yapılan görüşmeler, toplu yapılan seminerlerin içeriğinde ya da bu tanıtım, eğitim, seminer ve bilgilendirmelerle ilgili konulara uygun şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla bize vermiş olduğunuz size ait olan bilgilerinizdir.

2. İletişim bilgileriniz; Pazarlama, medya ve İletişim ve çağrı merkezi bölümleri tarafından yapılan duyurular, kampanyalar ve eğitimler ve bunlarla ilgili bilgi verilmesi, web ve mobil kanallarına özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların sizlere iletilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

3. İletişim bilgileriniz verdiğimiz hizmeti yukarıda belirtilen amaçlarla duyurmak, geliştirmek veya yürütmek üzere iş birliği yaptığımız, reklam ve pazarlama kanalları olarak hizmet verecek kişi ve şirketlerle paylaşılabilecektir.

4. İletişim bilgileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmaktadır. Bize iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin değiştirilmesi ya da silinmesi konusunda bir talebiniz olursa bunu bize iletmeniz yeterli olacaktır.