Biorezonans Eğitimi Hakkında

Biorezonans Eğitiminin Temel Konuları Nelerdir?

Neler yapıyoruz?

Elektromanyetik etkileşim nedir? Elektromanyetik etkileşimin terapi ya da tedavi amaçlı kullanımı ne anlama gelmektedir ve nasıl uygulanmaktadır? Biz asıl olarak ne yapıyoruz ve neyi yapamıyoruz?

Sistemler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Klasik biorezonans, QUİTT, ONDOMED ve diğer biorezonans sistemler ile radyonik sistemler arasındaki farklar nelerdir?

Temel Çalışma Prensipleri Nelerdir?

Temel prensip, fizikten oluşmaktadır. Frekans adını verdiğimiz ve doğa üzerinde her maddede bulunan bu unsur ne anlama gelmektedir? Frekans temelli çalışan bu cihazlar asıl olarak ne yapmaktadır?

Bağımlılık ve Kilo Verme Terapileri

QUİTT nedir? Nasıl kullanılmaktadır? Seanslar nasıl uygulanmaktadır? Seans sonrası kişide ortaya çıkması beklenen etkiler nelerdir? Bu tedavilerde uygulanan temel kural ve protokoller nelerdir? Hasta ve danışanlara, yapılan terapi işlemleri hakkında nasıl bilgi verilebilir?

Alerjilere Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

Biorezonans tedavi gerçekleştirilecek olan kişideki yapısal intoleranslar temelinde alerjilere yaklaşım gösterilmekte ve protokoller uygulanmaktadır.

Ruhsal Sağaltım Amaçlı Frekans Müdahaleleri Nasıl Yapılmaktadır?

Biorezonans tedavisinin temel kuralları uygulanarak gerçekleştirilen frekans müdahalelerinde yol haritası; ‘ne yapıyoruz?’ ve ‘nasıl yapıyoruz?’ sorularıyla oluşturulmaktadır.

Ağrı Tedavileri Nasıl Yapılmaktadır?

Biorezonans uygulamaları temel kuralları çerçevesinde ağrı tedavileri gerçekleştirilmektedir. Uygulanacak tedavi temel olarak ‘ne yapıyoruz?’ ve ‘nasıl yapıyoruz?’ sorularından hareketle gerçekleştirilmektedir.

Kronik Hastalıklara Yaklaşımda Temel Kurallar Nelerdir?

Biorezonans tedavilerde, kronik hastalıklara yaklaşımda check list-protokoller uygulanmaktadır.

Detoks Sürecinin Yönetimi Nasıl Yapılmaktadır?

Biorezonans tedavilerde dönüşüm sürecinin iyi yönetilmesi oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken ana kurallar üzerinden hareket edilmelidir.

İyileşme Ruhta Başlar

Rezonans tedavi yöntemi fenomeni ve belirleyici bir faktör olarak terapistin tecrübesi ve donanımlı olması önemlidir.

Nabız testleri / Wavescanner Nasıl Uygulanmaktadır?

Biorezonans tedavilerde uygulanan terapilerin kişiye özel hale getirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Nabız testleri / Maddelerin Test Edilmesi Aşaması

Biorezonans tedavilerde uygulanan nabız testlerinin uygulamasına nasıl giriş yapılmaktadır? Bunun yanı sıra gıdalar, toksikler ve organikler için biofeedback testleri gerçekleştirilmektedir.

Terapilerde Uygulanması Gereken Check List

Biorezonans tedavi sırasında, uygulanan terapilerde yapılacaklar ve dikkat edilecekler listesi söz konusudur.

Detoks Protokolleriyle Birlikte Uygulanan Bitkisel ve Diğer Destekler

Biorezonans tedavilerde, vücuda uygulanan bitkisel ve diğer destekler nelerdir? Bağırsak detoks protokolü nedir? Uygulanması gereken diğer protokoller nelerdir?

Pratik Konular

Soru-cevap şeklinde değerlendirilecek olan pratik konular ele alınmaktadır.

Eğitimle İlgili Ayrıntılar

Biorezonans eğitimlerine katılımcıları kabul etmeden önce, telefonla tanıma gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise, kullanılan cihazlar ve gerçekleştirilen terapilerle ilgili olarak, mail yoluyla bir ön bilgilendirme yapılmaktadır.

Eğitimlerin kalitesini bozmamak adına belli bir kontenjanı sınırlı tutmaktayız. Ancak 1-1,5 ay aralıklarla eğitimlerimiz devam etmektedir.

Rezonans terapileri herkes için yeni bir alandır ve bu bakımdan kişinin tecrübesi ne olursa olsun, sadece bir eğitimle değil sürece yayılmış şekilde ve birebir eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan bizden eğitim alıp cihazları kullanmaya başlayan katılımcılarımıza yönelik birebir eğitim desteğimiz, desteğe gerek duyulmayacak niteliğe gelene kadar devam etmektedir.

Biorezonans eğitimin katılımcılarına, "NEO.Clinics Temel Eğitimi" katılım belgesi verilmektedir. Bunun yanında, cihazları kullanan kişiler için hazırlanan QUiTT ve ONDAMED eğitim belgeleri ise, cihazların teslimi sırasında verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için; 0216 450 60 20

drersal@neosante.com.tr