Biorezonans Fiyatları 2019

Biorezonans Fiyatları 2019

Dr. Voll ve çağdaşı Dr. Rhayadaku, 1960’ lı yıllarda gerçekleştirdiği elekto-akupunktur ölçümleri sırasında yaptığı gözlemleri homeopati kurallarıyla birleştirerek, klasik biorezonansın temellerini oluşturmuştur. Klasik biorezonans, elektro-akupunktur testleri sırasında kullanılan elektriksel devrelerin içerisine, homeopatik ilaçların sokulmasını ve bu yolla akupunktur noktasından alınan elektriksel direnç ölçümünün değiştirilmesi gözlemine dayanmaktadır.

Homeopatik ilaçlar, vücudun meridyen sisteminde elektriksel değişikliklere yol açan etkilere sahiptir ve biorezonans terapiler tam olarak bu etkiler temelinde gerçekleştirilmektedir. Her madde enerjetik bir özelliğe ve bir frekans paternine sahiptir. Homeopatik bilgi bu frekans paternleri üzerine kuruludur, bu bakımdan homeopatik bilgi, günümüz teknolojisiyle ölçülemeyen ancak vücut üzerindeki etkileriyle ölçülebilen niteliktedir.

Morell tipi biorezonans kavramında, tedavinin vücut üzerine etkilerini ya da verilen frekansın vücutla rezonansa girip girmediğini, vücut üzerinde yapılacak akupunktur ölçümleri ile ya da bazı bioenerjetik tekniklerle gözlemek mümkündür, ancak bu gözlemler test-ölçüm niteliğinde olmamaktadır.

Morell tipi biorezonans yöntemi, 20 yıllık deneyimiyle Alman Holimed firmasını ve 2006 yılından beri edinilmiş NEOSANTE tecrübesini birleştirerek, günümüz teknolojisiyle sunmaktadır.

Biorezonansın En Etkili Formu : QUİTT

Biorezonans konusunda 20 yıllık deneyime sahip olan Alman Holimed firması ve NEOSANTE ortaklığında üretilen QUiTT teknolojisi; bağımlılıklar, kilo verme, alerjiler ekseninde, biorezonansın en etkili formunu oluşturmaktadır.

QUiTT “rezonans” için vücuttan (endojen biorezonans) veya biyoaktif maddelerden (exojen biorezonans)alınan frekanslar aynı anda kullanılmaktadır. Bu frekans aralığı, diğer biorezonans cihazlarından açık ara önde ve günümüz teknolojisinde oldukça ileri niteliktedir. Aynı doğrultuda, QUiTT'in yüksek etkinliğini açıklamamızı sağlayabilecek nitelikte, kendine has üstün özellikleri bulunmaktadır.

QUİTT sistemi, deneyim ile teknolojik gelişmeleri bir araya getiren, etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Homeopati bilgisini ve teknolojik deneyimi bir araya getiren QUİTT, kişide ortaya çıkan problemlerin, frekanslar üzerinden dengelenmesini sağlayarak, kişide etkili enerji değişimleri oluşturmakta, bu durum ruhsal ve fiziksel iyileşmeleri de beraberinde getirmektedir.

FDA Onaylı ONDAMED

ONDAMED sistemi, Rolf Binder tarafından kurulmuş olan ve PEMF atımlı tedavileri temel alan terapi yöntemleridir.

Rolf Binder, biorezonans tedavilerin teorik açıklamasında manyetik kuvvetlerin eksik kaldığı varsayımı üzerinden, biorezonans kavramını, pulsasyonlu ve spesifik frekanslarda oluşturulan manyetik alanlara yaklaştırmıştır.

ONDAMED terapisinde kullanılan ölçülebilir nitelikteki elektromanyetik frekanslar, renk frekanslarının oktavlarını oluşturmakta ve bütün tedaviler bu renk skalası üzerinden, kişiye özel frekans aralıklarında gerçekleştirilmektedir.

ONDAMED sistemi, vücutta dengeyi bozan temel sebeplere müdahaleyi mümkün kılarak, bütünsel ve çok yönlü bir tedavi sağlamaktadır. Ayrıca, o kişi ve o an için algılanabilen spesifik ‘renk’ ve ‘oktav’ ile, kişiye özel farklı frekans aralıkları tespit edilebilmektedir. Klasik biorezonansın, ‘maddeden alınan frekans’ ve ‘intolerans yaratan madde’ kavramları, bütünsel tedavinin gereği olarak ONDAMED tedavilerinde ‘rezonans yaratan frekans’ temeline alınmaktadır. Kişide ruhsal problemler ve fiziksel problemler bir bütün olarak ele alınarak, her bir yöntemle bütünlüklü bir şekilde tedavi edilmeye çalışılmaktadır.