Biorezonans Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Biorezonans Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Rezonans terapileri, kendi başlarına ve bilimsel olarak yaygın kabul görmüş tedaviler değildir. Sadece bilinen yöntem ve tedavileri destekleyecek nitelikte gerçekleştirilen rezonans terapiler, her türlü hastalıkta sistemi desteklemek, bedenin enerji seviyesini dengelemek ve aslında vücudun sahip olduğu iyileşme potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır.

Rezonans terapilerin kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

Nörolojik Problemler

Rezonans tedaviler, her türlü nörolojik sağlık probleminde alternatif tedavi yöntemleridir. Rezonans tedavilerde, amaç vücudun kendini iyileştirme potansiyelini arttırmaktır. Nörolojik problemlerde özellikle PEMF terapisi, FDA onay almış ve etkili nitelikte bir uygulamadır.

Rezonans tedavilerin uygulandığı nörolojik problemler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Otizm
 • Baş ağrısı-migren durumları
 • Nöropatiler
 • Periferik sinir hasarları
 • Serebral iskemi
 • Multipl skleroz
 • Myastenia gravis
 • Diğer dejeneratif durumlar
 • Trigeminal nöralji
 • İnterkostal nöraljiler
 • Diğer nörolojik problemler

Pskiyatrik Problemler

Rezonans terapiler, tüm ruhsal haller için ‘iyilik’ halini arttıran niteliktedir ve her türlü psikiyatrik problem için diğer yöntemleri desteklemektedir.

SEQEX gibi uygulamalarla vücudun elektromanyetik alanına yönelik dengeleyici nitelikte terapiler gerçekleştirilebildiği gibi, frekans bazlı işlemler ya da Bach çiçekleri gibi homeopati müdahaleler yoluyla, dengeleyici nitelikte terapiler gerçekleştirilebilmektedir. Rezonans tedavilerin uygulandığı belli başlı psikiyatrik problemleri şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Anksiyete
 • Korkular
 • Psikozlar
 • Stresi azaltmak amacıyla
 • Depresyon
 • Panik atak
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Disleksi
 • Madde kullanımı
 • Alkol bağımlılığı
 • Duygudurum bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Uyku problemleri
 • Okul performansı
 • İş performansı
 • Sporcu performansı

Omurga Problemleri

Vücutta meydana gelen bütün kemik ve kıkırdak problemleri için rezonans tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Ayrıca her türlü kas ve iskelet sistemi probleminde, iyileşmeyi hızlandıran nitelikte, kemik ve kıkırdağa yönelik ya da tendonlar ve bağ dokuya yönelik biorezonans terapiler gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle, biorezonans terapilerden SEQEX terapileri bu durular için oldukça etkili olmaktadır. Rezonans tedavilerin etkili olduğu omurga problemlerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • -Bel ağrısı -Travmalara bağlı ağrılar -Boyun ağrısı -Sinir basıları -Bel kayması durumları -Romatizmal durumlar -Kemik erimesi -Kireçlenmeler -Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar -Açıklanamayan bel ağrıları -Zorlanmalar

Kemik ve Eklem Problemleri

Rezonans tedaviler özellikle, kemik yoğunluğunu arttırmaya yönelik gerçekleştirilmekte aynı zamanda, kırık durumlarında iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla uygulanabilmektedir. Rezonans terapilerde özellikle SEQEX yöntemi, kemik ve kıkırdakta iyileşmeyi hızlandırmaya yönelik ya da direk tendon ve bağ dokuya yönelik uygulamalarla gerçekleştirilebilmektedir.

Rezonans tedavilerin uygulandığı kemik ve eklem problemlerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

 • Tenisçi dirseği
 • Diz ağrıları
 • Kaynamayan kırıklar
 • Yaşlılığa bağlı ağrılar söz konusu olduğu zaman
 • İyileşmeyi hızlandırmak amaçlı
 • Osteoporoz (Kemik erimesi)
 • Aseptik nekroz
 • Eski travmaya bağlı ağrılar
 • Kıkırdak aşınması durumlarında
 • Artritler -Artrozlar
 • Tendinitler
 • Diğer tendon problemleri
 • Diğer eklem problemleri
 • Diğer kemik problemleri

Şeker Hastalığı

Rezonans tedavi, vücudun kendisinde var olan iyileşme potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Sağlıklı bir vücutta bulunan frekansların vücuda tekrar kazandırılmasını sağlayan rezonans terapileri yoluyla, vücudun şeker dengesi kolayca sağlanabilmekte ve komplikasyonlar azaltılabilmektedir. Böylece rezonans tedavilerle vücudun temel sağlık parametreleri düzeltilebilmekte ve iyilik hali sağlanabilmektedir.

Rezonans terapinin şeker hastalığına etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kan şekerinin dengelenmesi
 • Damar problemleri
 • Mikrosirkülasyon
 • Nöropatiyi azaltma
 • Yara iyileşmesi
 • Diyabetik ayak

Kronik Hastalıklar

Vücudumuzun, doğadaki diğer bütün maddeler gibi kendisine ait bir enerjisi bulunmakta ve frekanslar yaymaktadır. Sağlıksız nitelikte vücudun da kendisine ait frekansları söz konusu olmaktadır. Rezonans terapi tam da bu frekanslar üzerinden işlemler gerçekleştirerek tedaviyi mümkün kılmaktadır. Bu bakımdan rezonans tedavi, sağlık probleminin altında yatan temel ve gizli sorunlara müdahaleye dayanan, bütünsel bir bakış açısı üzerinden hareket etmektedir. Böylece vücudun kendini iyileştirme potansiyeli ortaya çıkarılmakta ve diğer tedaviler de desteklenebilmektedir.

Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Direnci artırma
 • Ruhsal iyilik halini sağlama
 • Ağrıyı azaltma
 • Enerjiyi artırma
 • İnflamasyonu azaltma
 • Komplikasyonları azaltma

Kalp ve Damar Sağlığı

İnsan vücudunda meydana gelen tüm kronik sağlık problemlerinde olduğu gibi, kalp ve damar sağlığı problemlerinde de temelde bulunan birtakım gizli nedenler bulunmaktadır. Rezonans terapiler, var olan bu temel sebeplerin tespit edilmesi ve böylece yaşam enerjisinin uyarılabilmesi açısından oldukça etkili uygulamalardır.

Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Dengesiz hipertansiyon
 • Venöz yetmezlikler
 • Kardiyovasküler koruma
 • Kontrolsüz aritmiler

Lyme Hastalığı

Rezonans tedaviler, vücutta kendi sağlık potansiyelini tekrar sağlama ve enerjetik dengeyi oluşturma temel işlevlerine sahiptir. Ortaya çıkan ağrı ve semptomların azaltılması, enerjinin arttırılması ve ruhsal durumun iyileşerek dengeye kavuşması, birbirine önemli derecede bağlı durumlardır. Bu bağ doğrultusunda rezonans terapiler, kişide yaşam gücünün uyarılması, ruhsal denge ve bütünsel iyilik adına alternatif bir destek tedavi seçeneği oluşturmaktadır. Vücuttaki temel sağlık parametreleri, kendini iyileştirme mekanizmalarının uyandırılması yoluyla genel iyilik haline doğru bir bağ oluşturmaktadır.

Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Enerjiyi artırma
 • Ruhsal iyilik
 • Semptomları hafifletme
 • Ağrıyı azaltma
 • İlaçların yan etkilerini azaltma
 • Self-healing

Fibromiyalji

Detoks, vücudun temizlenmesi beraberinde, enerjetik denge ve ruhsal durumun sağaltılmasıdır. Fibromiyalji durumu karşısında, güçlü şekilde vücudun kendisini normalleştirme potansiyelinin açığa çıkarılması gerekmektedir. Rezonans tedavilerle, vücut normal ve sağlıklı potansiyeli bakımından uyarılmaktadır. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Enerjiyi artırmak
 • Ağrıyı azaltmak
 • Ruhsal durum

Kronik İnflamasyon

Rezonans terapilerin en güçlü etkileri meydana getirdiği durumlar, vücuttaki sağlık problemlerinin altında yatan gizli etkenlerin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda iyileşme sağlanması yönündedir. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Alerjiler
 • Metabolizma problemleri
 • Diğer kronik hastalıklar
 • Dejeneratif durumlar
 • Otoimmün hastalıklar
 • Romatolojik hastalıklar
 • Kemik erimesi
 • Ateroskleroz
 • Fibromiyalji

Diş Hekimliği

Vücuttaki kemik doku ya da yumuşak dokuda meydana gelebilecek her türlü komplikasyonun azaltılmasında, rezonans tedavi yöntemleri etkili niteliktedir. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Komplikasyonu azaltma
 • Ağrıyı azaltma
 • Kemik tamiri
 • Kanlanmayı artırma
 • İyileşmeyi hızlandırma
 • Transplantla

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası, vücutta komplikasyonlar oluşması beklenen bir durumdur. Rezonans terapi yöntemleri, ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılması amacıyla gerçekleştirilebilmektedir. Rezonans terapiler, her türlü yaralanma, travma, ameliyat durumlarında ya da farklı sebeplere sahip akut inflomasyon durumlarında uygulanabilmektedir. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Komplikasyonu azaltma
 • Ödemi azaltma
 • Enfeksiyonları azaltma
 • Kanlanmayı artırma
 • İyileşmeyi hızlandırma
 • Ağrıyı azaltma

Akut İnflamasyon

Vücutta meydana gelen tüm travma, yaralanma, ameliyat durumlarında, ayrıca farklı sebeplere sahip akut lokal inflomasyon durumlarında rezonans terapi yöntemleri oldukça etkilidir. Rezonans terapilerin, hızlı ve güçlü nitelikte gerçekleştirdiği vücuttaki normalleşme potansiyeli akut inflomasyon durumları için de etkili bir yöntem oluşturmaktadır. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Akut yaralanmalar
 • Spor hekimliği
 • Operasyonlar öncesi
 • Operasyonlar sonrası
 • Diş operasyonu sonrası
 • İyileşmeyi hızlandırmak

Zayıflama Amaçlı

Rezonans terapiler, vücutta yenilenme ve dengelenmeyi sağlamak amacıyla, metabolizmanın uyarılması ve detoks-temizlik gerçekleştirilmesi gibi etkilere sahiptir. Bu bakımdan vücudun sağlığı için yeterli ve gerekli şekilde iştahın kesilmesi, böylece vücuttaki temel sağlık parametrelerinin düzeltilmesiyle kolayca zayıflama sağlanmaktadır. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • İştahı azaltma
 • Kan şekerini dengeleme
 • Metabolizma hızlandırma
 • Ödemi azaltma
 • Stresi azaltma
 • Diyete uyumu artırma
 • Uyku problemlerinin azalmasını sağlama
 • Diyete uyumu artırma

Sigara Bağımlılığı

Sigara isteğine ve bağımlılığına sebep olan frekansların silinmesi yoluyla gerçekleştirilen terapilerdir. Rezonans terapiler yoluyla sigara isteği azaltılırken, ruhsal denge sağlanmakta ve ruhsal-fiziksel iyilik hali ortaya çıkarılabilmektedir. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Nikotin ihtiyacını azaltma
 • Sigaradan uzaklaşma ve sigaraya yabancılaşma hali
 • Gerginliği azaltma
 • Yeme ihtiyacını azaltma

Welness

Rezonans terapiler, vücuttaki temel sağlık parametrelerinin iyileştirilmesiyle canlılığın uyarılmasını sağlamakta ve metabolizmanın dengelenmesini sağlamaktadır. Böylece ruhsal ve fiziksel iyilik hali sağlanmaktadır. Rezonans terapinin etkileri şunlardır:

 • Enerjiyi artırma
 • Yaşlanmayı yavaşlatma
 • Konsantrasyonu artırma
 • Stresi azaltma
 • Yaratıcılığı artırma
 • Uykuları düzenleme
 • Self-healing
 • Ruhsal transformasyon