Biorezonans ile Kronik Hastalıkların Tedavisi

Kronik Hastalıklar İçin Biorezonans Uygulaması

Biz Ne Yapıyoruz?

Rezonans terapileri, bütün hastalıklarda vücut sistemini desteklemek, vücudun enerjetik dengesini sağlamak ve vücudun doğal olarak sahip olduğu iyileşme potansiyelinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Rezonans terapiler, bilimsel olarak yaygın kabul görmüş tedaviler olarak tanımlanmamaktadır ve tedavi yöntemi olarak tek başlarına kullanılmamaktadır. Rezonans terapiler, bilinen diğer yöntemleri ve tedavileri desteklemek amacıyla kullanılan, mevcut olan sorunların temel gizli sebeplerini tespit etmeyi amaçlayan, kişinin vücudunda normal koşullarda mevcut olan kendisini iyileştirme gücünü vücuda tekrar kazandırmak için gerçekleştirilen uygulamalardır.

Kronik hastalıklar, vücudun bozulan enerjetik dengesinin sonucu olarak vücutta ortaya çıkan fiziksel sağlık problemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan rezonans terapiler, vücuttaki bütün sağlık problemlerinde olduğu gibi kronik hastalık durumlarında da sorunların arkasındaki gizli sebepleri tespit etmek ve vücudun bozulan enerjetik dengesini tekrar sağlamak temelinde yaklaşım göstermektedir.

Nasıl Yapıyoruz?

İnsan vücudunda meydana gelen bütün sağlık problemlerinin temelinde, vücudun enerjetik dengesinin bozulması durumu bulunmaktadır. Vücut, temel yapısı gereği kendisini iyileştirme potansiyeline sahip niteliktedir. Ancak, vücuttaki temel kontrol mekanizmasında meydana gelen değişimler sonucu, vücudun enerjetik dengesinde değişimler yaşanmakta ve bu değişim hem ruhsal hem de fiziksel birtakım sağlık problemleri olarak gözlemlenebilmektedir.

Kronik hastalıklar, vücudun enerjetik doğasında yaşanan değişimin gözlemlenebilen nitelikte fiziksel sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik hastalıklar, vücut direncinin fark edilebilecek nitelikte düşmesi ve süreklilik göstermesiyle ortaya çıkan sağlık problemleridir. Rezonans terapiler, başka tedavi yöntemleriyle tedavi edilmekte olan kronik hastalıklarda, destek tedavi niteliğinde etkiler gerçekleştirmekte ve kronik hastalıkların asıl sebeplerinin tespitine ağırlık veren yöntemler uygulamaktadır.

Rezonans terapiler, vücutta meydana gelen her türlü kronik sağlık probleminin temelinde yatan gizli etkenlerin ya da temel problemlerin saptanması, saptanan bu etkenler üzerinden vücutta bir temizleme işlemi gerçekleştirilmesi ve vücudun sahip olduğu enerjetik dengesini yeniden sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Rezonans terapiler, kronik hastalıklarda temel ve gizli etkenlerin saptanması için gerçekleştirilen işlemlerle vücutta iyileşmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen diğer tedavi yöntemlerinin desteklenmesini sağlamaktadır. Rezonans terapilerin temel aldığı bütünsel yaklaşım doğrultusunda, vücutta sadece fiziksel olarak iyileşme belirtileri sağlamak değil hem fiziksel hem ruhsal bir iyileşme ve dengelenme durumu meydana getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, uygulanan rezonans terapiler yoluyla vücudun normal olarak sahip olduğu temel iyileşme potansiyelinin harekete geçirilmesi ve böylece enerjetik doğasının dengelenmesi amaçlanmaktadır.

Kronik hastalıklarda gerçekleştirilen rezonans terapi yöntemleriyle, uygulanan diğer tedavi yöntemlerinin desteklenmesi ya da vücudun sahip olduğu kendini iyileştirme potansiyelinin, enerjetik doğasında dengelenme sağlanmasıyla harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, biorezonans yöntemlerinin kronik hastalık durumlarında gerçekleştirmeyi amaçladığı temel durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Vücut direncini arttırmak
  • Vücudun doğal olarak sahip olduğu enerjiyi arttırmak
  • Vücutta meydana gelebilecek inflamasyon durumlarını azaltmak
  • Vücutta ortaya çıkabilecek komplikasyonları azaltmak
  • Mevcut ağrı durumlarında, ağrıyı azaltmak
  • Vücutta bütünsel nitelikte bir ruhsal iyilik hali meydana getirmek

Kime Öneriyoruz?

Kronik hastalıklar, vücutta direnç problemi olduğuna işaret eden ve ciddi belirtiler gösteren sağlık problemleridir. Vücutta direnç kaybı, fiziksel olarak gözlemlenebilen nitelikte problemlere işaret etse de direnç kaybı temelde birçok etkenden beslenebilmektedir. Rezonans terapiler, kronik hastalıkların fiziksel tedavilerini destekleyecek bütünlükte uygulamalar gerçekleştirerek, vücutta iyilik hali oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kronik hastalıklara sahip olan kişilerin, vücut dirençlerinde azalma gözlemlemesi, vücudun sahip olduğu enerjinin azalma göstermesinden bağımsız seyretmemekte, ağrılar ve ruhsal olarak iyi olmama hali de bu durumlara eşlik etmektedir. Bu doğrultuda, vücut direncinde azalma gözlemlenen kişilerin, sağlığı bir bütün olarak ele alan rezonans tedavilerine başvurması önerilmektedir.