Biorezonans Nasıl Uygulanır?

Biorezonans Nasıl Uygulanır?

Biorezonans yöntemler temel olarak, doğadaki her maddenin enerjinin yoğunlaşmış hali olduğu ön kabulünden hareket etmektedir ve doğadaki her madde gibi insan organizması da farklı elektromanyetik frekanslara sahiptir. Rezonans terapiler yoluyla, insan organizmasına küçük enerkjetik dokunuşlar gerçekleştirilerek belli birtakım konularda gelişmeler sağlanabilmektedir. Biorezonans müdahaleler yoluyla, her insanın vücudunda bulunan elektomanyetik dalgalardan, sağlıksız niteliğe sahip olanları ortadan kaldırılabilmekte ve böylece vücudun kendini iyileştirme potansiyeli aktive edilebilmektedir.

Biorezonans terapilerde, kişinin fiziksel olarak tedavisi psikolojik olarak dengeli olmasıyla bağlantılı olarak ele alınmakta ve bütünsel bir bakış açısıyla, bütünsel bir sağlık ve iyilik hali hedeflenmektedir. Bu bakımdan farklı işlevlere ve etkilere sahip terapi yöntemleri üzerinden, kişiye uygulanan tedaviye destek niteliğinde gerçekleştirilen biorezonans terapilerin uygulanma yöntemleri değişiklik göstermektedir.

QUİTT Terapi Nasıl Uygulanır?

Klasik biorezonans uygulaması olarak bilinen QUİTT uygulaması, istenilen parametrelerde çalışmak üzere NEO.Clinics için Almanya’da üretilmiş, klasik bir biorezonans cihazı ile gerçekleştirilmektedir. QUİTT cihazına, kişide gelişme ve iyileşme sağlanması amacıyla, vücutta olumsuz etkileri saptanan maddeler yerleştirilmekte ve cihaz tarafından bu maddelerin frekans paternleri tespit edilip kullanılarak tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Bütün biorezonans uygulamalarında olduğu gibi QUİTT terapi uygulamasında da maddelerin kimyasal özellikleri değil fiziksel özellikleri temel alınmaktadır.

QUİTT uygulaması sırasında, kullanılan cihaz içerisine kişinin tükettiği ve vücudun temel dengesini bozan nitelikte maddeler yerleştirilmektedir. Bu aşamada kişi cihaza ait elektrotları tutmakta ve ayaklarını metal plakalara yerleştirmektedir.

Kişinin vücuduna zarar veren veya olumsuz etkilerde bulunan maddeler, QUİTT cihazına yerleştirilerek maddelerin doğada sahip olduğu frekanslar algılanmakta ve algılanan bu frekanslar üzerinden ters çevirme işlemi uygulanarak vücuda geri gönderilmektedir. Böylece, ters niteliğe sahip iki frekansın birbirini yok etmesi sağlanmaktadır. QUİTT işlemi sırasında, kişi sakinleşme ve rahatlama dışında hiçbir şey hissetmemektedir.

ONDAMED Terapi Nasıl Uygulanır?

Biorezonans terapilerde, bütünsel bir yaklaşım söz konusudur. Bütünsel yaklaşım doğrultusunda, kişide fiziksel problemlere sebep olan durumların tespiti ve tedavisi, psikolojik problemlerden ve temel sebeplerden bağımsız değerlendirilmemektedir.

ONDAMED terapi, genellikle QUİTT terapi sonrası gerçekleştirilen ve kişinin durumuyla ilgili bütünsel yaklaşımla yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilen biorezonans uygulamasıdır. ONDAMED uygulamasına geçildiği noktada, artık maddeye ait frekans paterninin belirlenmesi ve silinmesi amaçlanmamaktadır. ONDAMED terapilerde, kişinin sistemini dengelemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmektedir.

ONDAMED terapilerde temel amaç kişinin sistemsel iyilik halini sağlamak ve potansiyel iyileşme niteliğini tekrar açığa çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ONDAMED terapide, kişinin sistemsel dengesini sağlamak amacıyla renklere ve meridyenlere göre sistematize edilmiş elektromanyetik atımlar gerçekleştirilmektedir. Böylece ONDAMED terapilerle kişinin hem bedensel hem de ruhsal yapısı dengelenmekte ve bir nevi tamir edilmektedir. ONDAMED terapi, hem vücudu hem sinir sistemini destekleyen niteliği doğrultusunda birçok sağlık problemi için destekleyici tedavi niteliğinde kullanılabilmektedir.

ONDAMED terapilerde, vücuda elektron verilmekte ve böylece vücudun genel elektrik potansiyeli yükseltilerek, iyileşme potansiyeli uyarılmaktadır.

Bach Çiçekleri Nasıl Uygulanır?

Bach çiçekleri, gerçek homeopatik preparat olmasının yanı sıra elektronik yüklemeye de tabi tutulmuş spreyler olarak tanımlanabilmektedir. Özellikle kişide gözlemlenen problemlerin ruhsal kökenine inmek amacıyla gerçekleştirilen Bach çiçekleri uygulamaları, biorezonans terapilerle birlikte gerçekleştirilmektedir.

Bach çiçekleri terapisi, genellikle kilo verme konusunda ruhsal problemlere sahip olan kişiler için, QUİTT seansları sırasında Bach çiçekleri de kullanılabilmektedir. Bach çiçekleri, biorezonans terapileri kapsamında ve evde kullanım için de uygun nitelikte uygulamalardır. Kişinin durumuyla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda bu uygulamaya ihtiyaç olup olmadığına karar verilmektedir.