Biorezonans Terapisi

Biorezonans Terapisi

Kuantum fiziğinden de hatırlayacağımız üzere, doğadaki her maddenin enerjinin yoğunlaşmış hali olduğu ve maddenin enerjinin bir formu olduğu bilgisi, bilimsel bir gerçeklik taşımaktadır. Doğa üzerindeki her madde çevresinde elektromanyetik alan yaratma niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, doğadaki tüm maddeler gibi insan vücudu da farklı elektromanyetik frekanslar yayan, enerjetik bir doğaya sahiptir.

Hücrelerin, dokuların ve organların kendilerine özgü frekansları bulunmaktadır. Bu frekanslar toplam olarak, kişinin vücuduna ait genel frekans spektrumunu belirlemektedir. Bu bakımdan bütünsel olarak sağlıklı bir insan vücudu, farklı bir frekans yapısına sahiptir diyebilmekteyiz ve virüs, toksin gibi yabancı frekanslarla birlikte vücudun enerjetik dengesi bozulmakta, dolayısıyla frekans yapısı da değişim göstermektedir.

Biorezonans teknolojisiyle, çeşitli patolojik etkenler sonucu vücudun enerjetik doğasındaki dengeyi bozan unsurlar, kendilerine ait titreşim örnekleri alınarak tespit edilebilmekte ve böylece vücut elektomanyetik enerjisi dengelenebilmektedir.

Biorezonansın Temel Aldığı Unsurlar Nelerdir?

  • Elektromanyetik alan kavramı, biorezonansın temel aldığı unsurlardan birini oluşturmaktadır. Doğa üzerindeki her madde, çevresinde bir elektromanyetik alan yaratmaktadır. Elektromanyetik alan kavramı, "elektromanyetik ışınım" ya da "foton ışınımı" olarak da adlandırılabilmektedir. Biorezonansta kullanılan, ‘frekans’ kavramı, aslında doğadaki her maddede bulunan elektromanyetik alan anlamına gelmektedir.
  • Kuantum fiziği, fotonların aynı anda hem tanecik hem de dalga-frekans yapıda olduğu bilgisini sunmaktadır. Bu doğrultuda, elektromanyetik alan adını verdiğimiz unsur, olasılıklar üzerinden hem enerji hem de madde olarak kendisini gösterebilmektedir.
  • Enerjetik yapı; maddenin enerjetik yayılımı ya da paterni anlamına gelmektedir. Biorezonans teknolojisi, tedavi için maddeyi kullanmamakta, vücudun enerjetik dengesini sağlamak için maddenin enerketik yapısını kullanmaktadır. İlaçlar ve maddesel formlar üzerinden gerçekleştirilen müdahaleler biorezonansın konusunu oluşturmamaktadır.
  • Vücudun kendisini iyileştirme potansiyeli; borezonans yöntemlerle vücutta sağlanmaya çalışılan dengenin temelini oluşturmaktadır. Vücut aslında kendisini iyileşme potansiyeline sahiptir, yapılması gereken vücuttaki bu temel enerjetik dengeyi bozan unsurlara müdahaleler gerçekleştirerek vücutta ‘iyilik hali’ sağlamaktır.
  • Enerji; insan vücudunda bütün yaşamsal aktivitelerin üstünde yer alan üst düzey bir kontrol mekanizması seviyesidir. Vücutta meydana gelen hastalık durumları, önce enerji seviyesinde, duygu ile ilişkili olarak ortaya çıkmakta ve zaman içerisinde hastalık olarak maddeleşmektedir.
  • Bütünsel yaklaşım; vücutta meydana gelen bütün hastalıkları, temelde yatan gizli sebepler ve vücudun duygusal yapısı üzerinden değerlendiren, biorezonans yöntemin temel bakış açısını oluşturan yaklaşımdır. Biorezonans tedaviler kendilerini en hızlı olarak, duygusal seviyede göstermektedir. İyileşmenin fiziksel seviyesi zaman içerisinde kendisini göstermektedir.
  • Biofotonlar; canlı dokulardan yayılan elektromanyetik ışınımlara verilen isimdir.

Nasıl Uygulanır?

Vücutta meydana gelen enerjetik denge sorunları, biorezonans teknolojisinin seanslar halinde uygulandığı QUİTT, ONDAMED, Bach Çiçekleri, Aile Dizimi gibi yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

QUİTT Terapi Nedir?

QUİTT, yüksek biorezonans teknolojisinin; kilo verme, bağımlılıklar, alerjiler durumlarında kullanıldığı ve ‘frekans’ temelinde gerçekleştirilen uygulamalardır.

QUİTT terapi; vücuttan ya da biyoaktif maddeden alınan frekanslar kullanılarak gerçekleştirilen terapilerdir. QUİTT terapi sırasında, vücutta enerjetik dengeyi bozan durumlarda, örneğin sigara bağımlılıklarında, kişinin kullandığı sigaranın frekansları, QUİTT cihazı tarafından algılanmakta, paternleri alınarak vücuttan silinmesi sağlanmaktadır.

ONDAMED Terapi Nedir?

ONDAMED sistemi, PEMF (Pulsatil Elektromanyetik Alan) tedavilerinin biofeedback ile birleşmiş halidir.

ONDAMED terapiler, biorezonansın temel bütünsel yaklaşımı doğrultusunda, maddelerin frekanslarına değil, insan vücudunun enerjetik dengesine yönelik gerçekleştirilen uygulamalardır. Sigara bağımlılığı olan kişinin ilk aşamada, iki seans QUİTT terapiyle, bağımlı olduğu maddenin frekanslarına yabancılaşması sağlanmakta, sonraki aşama olan ONDAMED terapisiyle ise, bu bağımlılığa sebep olan temel ve gizli nedenlere müdahale gerçekleştirilmektedir. Böylece kişide rezonans meydana getiren seanslar, o an ve o kişiye özgü şekilde algılanabilmekte, kişiye özgü tedaviler gerçekleştirilebilmektedir. Kişi için rezonans yaratan sinyaller ise, nabız testi-biofeedback yoluyla saptanmaktadır.

Rezonans Terapisi SSS Soruları