Sigara bırakmak için biorezonans - Kime öneriyoruz?

Sigarayı bırakmak, biorezonans terapileri ile oldukça kolay hale gelmektedir. Sigaraya bağımlılığı ağır fiziksel düzeyde ya da psikolojik düzeyde olan kişilerin biorezonans ile sigarayı bırakmasını önermekteyiz. Biorezonans yöntemi, kalp pili taşıyanlar ve hamileler dışında herkese uygulanabilen etkili bir yöntemdir. Bu durumlar dışında sigarayı bırakmak isteyen kişilerde, ağır hastalığı bulunsa da biorezonans seanslarının uygulanması mümkündür.

Biorezonans fiziksel bağımlılığı yüksek kişilerde daha etkilidir...

Kişinin bağımlılığı ne kadar ileri seviyede ise, biorezonans seansının etkinliği ve başarısı aynı oranda artmaktadır.

Uzun süredir sigara bağımlılığı bulunan kişilerde ya da fiziksel bağımlılığın ileri seviyede olduğu durumlarda, biorezonans terapilerin etkinliğinde belirgin bir artış meydana geldiği gözlemlenmektedir.

      

Öncelikli adım: Sigarayı bırakma konusunda samimi olmak

Sigarayı bırakmayı istemeniz durumunda gerçekleştirilecek seanslar doğrultusunda etkili bir tedavi oluşturulmaktadır.

  • Nikotin isteğinin azaltılması; biorezonans terapilerin en belirgin etkisi, kişide bağımlılık duyduğu unsura, yani sigaraya karşı isteğin azalmasıdır.

Nikotine karşı fiziksel bağımlılık, sigaranın kaç yıldır kullanıldığı ve tüketilme miktarına göre artış göstermektedir. Aynı doğrultuda, biorezonans terapilerinde oluşturulacak etki mekanizmalarını düşündüğümüz zaman, madde bağımlılığının oranı ne kadar artarsa, terapinin vücutta oluşturacağı temizlenmenin etkisi de o kadar artış gösterecektir diyebiliriz. Vücutta bağımlılığın oluşturduğu kirlenme ne kadar fazla olursa, terapinin etkisiyle oluşturulacak temizlenme de o kadar fazla olmaktadır. Bu noktada, seans sonrası vücutta oluşacak temizlenmenin desteklenmesi de oldukça önemli bir yere sahiptir.

  • Stresin azaltılması; Biorezonans terapilerinin bir başka etkisini ise, kişide stres düzeyinin azaltılması oluşturmaktadır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye, psikolojik problemler için yapılan terapiler bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Kısaca biz ne yapıyoruz...

Biorezonans yöntemi sırasında, dışarıdan verilen çok düşük elektromanyetik sinyaller kullanılarak vücudun iletişime-rezonansa girmesi amaçlanmaktadır.

Biorezonansın etkilerinin ortaya çıkmaya başlaması için 2 günlük adaptasyon süresi gerekli olmaktadır. İki gün sonrasında kişide hala sigara içme isteği gözlemlenmesi durumunda, uygulamanın kesinlikle tekrar uygulanması gerekmektedir. Bu bakımdan biorezonanstan iki gün sonrasında kişide nikotin isteğinin azalması ve nikotin krizlerinin yaşanmaması beklenmektedir. Sigara isteğinin ara ara ve kısa süreli olarak ortaya çıkması normal kabul edilmektedir. Aynı doğrultuda iki günden sonra, sigara dumanının kişide mide bulantısı ve tiksinti yaratması beklenmektedir. Kişi aniden oluşan içme isteği doğrultusunda sigara içse dahi, eski tadı alamadığını ve keyif duygusunun kalmadığını fark etmelidir. Uygulanan biorezonans terapi doğrultusunda, vücutta içilen sigaraya karşı tepki oluşturulmakta ve kişi sigarayı söndürme ihtiyacı hissetmektedir.

Sigarayı bırakamazsam...

Sebebinin ne olduğuna bakılmaksızın, ilk seansta sigarayı bırakamayan kişilere 3 ay içerisinde ikinci bir seans uygulaması ücretsiz şekilde gerçekleştirilmektedir. Yıllar içerisinde gerçekleştirdiğimiz 15.000’i aşkın uygulamadan edindiğimiz tecrübeye dayanarak belirtmek isteriz ki, aynı kişide farklı zamanlarda yapılan biorezonans terapilerin kombinasyonları, birbirinden fazlasıyla farklı etkiler oluşturmaktadır. Bu bakımdan, ilk seansın ardından bir değişiklik hissedilmemesi durumunda 2-3 gün geçtikten sonra tekrar seansa girilmesi oldukça önemlidir. Gerçekleştirilecek olan ikinci seansta ise, farklı biorezonans şekilleri ya da pemf terapileri uygulanabilmektedir. 

Uygulanan her seansın oluşturacağı etki ve etkisizlik olasılığı, kişiye özel şekilde değişim göstermektedir. Yapılacak seansın sigaradan otomatikman uzaklaşmak konusunda, oluşturacağı etki düzeyini önceden kestirebilmek mümkün değildir. Tecrübemiz doğrultusunda söyleyebilmekteyiz ki; vücut terapi sonrası iki günlük bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymakta ve iki gün bitiminde hala devam eden sigara isteği bulunması durumunda ise, seansın kesinlikle tekrar edilmesi gerekmektedir. Aynı işlem yanı kişiye tekrar edilecek olsa bile, terapi seansının tekrar edilmesi kesinlikli bir gereklilik oluşturmaktadır. Ayrıca tekrar belirtmekte fayda vardır ki, farklı zamanlarda yapılan seansların etkinliğinde önemli farklar ortaya çıkmaktadır.

Farklı zamanlarda yapılan seansların önemli derecede farklı etkiler meydana getirmesinin sebebi ise, kişinin o anda taşıdığı elektromanyetik yük ve atmosferdeki elektromanyetik dalgalanmalarla alakalı olabilmektedir. Sebebi tam olarak bilinmese de terapilerden beklentilerini tam olarak alamayan kişilerin tekrar seansa alınması gereklidir.

Sigarayı bırakma konusunda oranlarımız

Sadece 2018 yılına dek gerçekleştirilen sigara bırakma amaçlı 15.000 civarı seanstan elde edilen istatistik sonuçlara göre, kişilerin %92’sinde başarı sağlanmıştır. Yani seans uygulanan kişilerin %92’sinde sigara isteğinde azalma meydana gelmekte ve bu kişiler terapilerin vücutlarında oluşturduğu etkiyi net bir şekilde hissetmektedir. Seans uygulanan kişilerin %18,5’inde ise, etkinliğin destek seansı ile desteklenmesi gerekmekte, %17,5’inde ise 3 ay içerisinde ikinci bir seans uygulanması gerekli olmaktadır. Hastaların %8’inde ise, art arda seanslar uygulanmış olsa dahi sigara isteğinde azalma, stres azalması ya da terapilerin beklenen etkileri sağlanamamıştır.

Sigara bırakmak için biorezonans - Ne Yapıyoruz? hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; tıklayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sigara bırakmak için biorezonans - Ne Yapıyoruz?

Biorezonans terapileri, insanın enerjetik doğasına çok ince-küçük frekans dokunuşları ile müdahale e…

Devamını Oku...